ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดสำคัญ
dot
bulletวัดพระแก้ว
bulletคณะสงฆ์อำเภอคำเขื่อนแก้ว
bulletวัดพระธรรมกาย
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletมติชน
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletข่าวสด
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletไทยโพสต์
dot
Web น่าสนใจ
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletgoogle
bulletคำสอนของพ่อ
bulletบริษัท มิสลิลลี่ จำกัด
bulletทำดีเพื่อพ่อ
bulletธรรมะออนไลน์
bulletปัญญาไทย
dot
มูลนิธิ
dot
bulletมูลนิธิชัยพัฒนา
bulletมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
dot
สถาบันการศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
bulletมหามกุฏราชวิทยาลัย
dot
โรงเรียน
dot
bulletโรงเรียนปากเกร็ด
bulletโรงเรียนวัดบางพูดใน
bulletโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
bulletโรงเรียนราชวินิตบางเขน
bulletโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
bulletเทศบาลตำบลห้องแซง
dot
ชมรมต่างๆ
dot
bulletชมรมฅนภูไท22
bulletข้อมูลตำบลห้องแซง
dot
รับข่าวสาร - จากชมรม

dot
bulletวัดป่าจันทวนาราม 2012
bulletโครงการลานบูญลานปํญญา


Bualuang IBanking
ธนาคารกสิกร


สมาชิกชมรม " ฅนภูไท22 "

สมพิศ พินิจดำ (อึ่ง) ประธานชมรม 0860420153  สมหวัง ผาเวช (หวัง) รองฯ 0897809342  ถาวร สวัสดฺิ์พงษ์ (หัวหน้า) กรรมการคนที่1 0898154621 

สนิด มหามาตร์ (นิด) กรรมการคนที่ 2 0819300181  วาสนา มิระสิงห์ (บิ้ง) บัญชี และการเงิน 0813719577  น้ำผล แสงวงศ์ (โอลีฟ) ฝ่ายต้อนรับ  

พรศักดิ์ เมืองพิล (พี่สอ) กรรมการ 0847681745  เชิดชัย กุดโอภาส (โอ๋) กรรมการ 0891410784 อนุชล แสงวงค์ (ตาอัด) กรรมการ

   นภาพร ภัคสมาน (เจ้ดอก) กรรมการ 0836026772   จุฬาพร จารุเนตร (จุ) กรรมการ 0899164712

 

 หอย  อ.ผาทอง  เปี๊ยก  เลอ 

จูมกม  บ๋อม  สา 

หนึ่ง   นินจาก้าแก้ว  เจ้ตุ๊ก 

  โกมน  เจ้ติ๋มจุฬา 

ต๊อก  รัสมี  สุบรรณ  สุริน

เอส  ชิต  จารเตี้ย  สุธา 

ต้อมอ๋อม  กบ  โตโร่  กุ้งจ่อย แดงดวงดาว  ขี้เฮ  ยาว   

 

       

   

 วัดถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดตั้งชมรม

1.เพื่อการท่องเที่ยว

   1.1 ออกท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

    1.2 จัดกิจกรรมเชิญชวนชมรมออฟโรดทั่ว

2.เพื่อกิจกรรมสารณะกุศล

   2.1 นำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และ   อุปกรณ์การเรียนการสอนไปมอบให้  กับเด็กและโรงเรียนในถิ่นกันดาร

3.กิจกรรมเพื่อสารณะประโยชน์

   3.1 จัดหาทุนเพื่อใช้จ่าย  เช่น การทอดผ้าป่าการศึกษา

   3.2 ให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย

4.จัดตั้งกอนทุน ฌาปนกิจสงเคราะห์

   4.1 ส่วนของสมาชิก พ่อ แม่ คลอดบุตร

 ศูนย์ประสานงาน

  ข้อเสนอแนะ / ส่งข้อมูล

สมพิศ (อึ่ง) 086-042-0153  sompit_22@hotmail.com

 

 ปฎิทิน - กิจกรรม ปี 2553
หน้า 1/1
1
[Go to top]facebook (watpajan hongsang)
วัดป่าจันทวนาราม 11 หมู่ 11 บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทร : 045-777-844