ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดสำคัญ
dot
bulletวัดพระแก้ว
bulletคณะสงฆ์อำเภอคำเขื่อนแก้ว
bulletวัดพระธรรมกาย
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletมติชน
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletข่าวสด
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletไทยโพสต์
dot
Web น่าสนใจ
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletgoogle
bulletคำสอนของพ่อ
bulletบริษัท มิสลิลลี่ จำกัด
bulletทำดีเพื่อพ่อ
bulletธรรมะออนไลน์
bulletปัญญาไทย
dot
มูลนิธิ
dot
bulletมูลนิธิชัยพัฒนา
bulletมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
dot
สถาบันการศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
bulletมหามกุฏราชวิทยาลัย
dot
โรงเรียน
dot
bulletโรงเรียนปากเกร็ด
bulletโรงเรียนวัดบางพูดใน
bulletโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
bulletโรงเรียนราชวินิตบางเขน
bulletโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
bulletเทศบาลตำบลห้องแซง
dot
ชมรมต่างๆ
dot
bulletชมรมฅนภูไท22
bulletข้อมูลตำบลห้องแซง
dot
รับข่าวสาร - จากชมรม

dot
bulletวัดป่าจันทวนาราม 2012
bulletโครงการลานบูญลานปํญญา


Bualuang IBanking
ธนาคารกสิกร


หลวงตามหาบัว

 

แต่ละครอบครัวให้มีประหยัดมัธยัสถ์
 
        ทองคำ ๑๒ ตัน ๒๕ กิโล อันนี้หมายถึงว่า..(ได้มาแล้ว เข้าคลังหลวงแล้ว) ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน (๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์) ยอดเงินเท่าไร (๒๕๗,๕๐๐,๑๑๐ บาท สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น) มันก็เป็นฝ่ายธรรม เราอาศัยธรรมเป็นหลักใหญ่เข้าๆๆ ถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วมาได้ง่าย มาได้ง่าย เข้า ถ้ายิ่งผู้นำในการเงินนี้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ยิ่งมาอย่างง่ายดายๆ เช่นอย่างนี้เราเป็นหัวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองไม่มีคำว่ารั่วไหล ไม่มี อย่างนั้นทางธรรมออกไปไหนบริสุทธิ์ไปตลอด ไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไม่มี ตรงแน่วๆ ว่าเท่าไรได้เท่านั้นๆ ไม่รั่วไหลละ
          เราก็นับว่าหาสมบัติเข้าส่วนรวมได้เยอะอยู่นะ ได้มากอยู่ หาสมบัตินี้เข้าส่วนรวมคือคลังหลวง ทองคำเวลานี้ได้ ๑๒ ตัน ดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้าน พวกนี้จะเข้าคลังหลวงหมด ไม่ให้เอาไปไหน เราจะสงวนเข้าคลังหลวง ให้บ้านเมืองของเรามีอันนี้แล้วเป็นแก่นสารสง่าผ่าเผย ถ้าไม่มีเหล่านี้แล้วเรายุบยอบนะ คนสักกี่ล้านคนไม่ค่อยมีความหมาย พออันนี้เพิ่มปึ๊บเข้าไปเท่านี้มีความหมายทันทีเมืองไทยเรา เพราะอย่างนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณานะ
การที่จะพูดสิ่งใดพิจารณาทุกอย่างแล้วค่อยพูด ไม่ผิด เราพยายามเสียเวลามีชีวิตอยู่นี้  เวลาตายไปแล้วที่ขวนขวายอย่างนี้ก็ไม่มีสำหรับเรา ตายแล้วก็หายไปเลย เวลามีเหลืออยู่ขวนขวายหามาๆในครอบครัวของเราแต่ละครอบครัวให้มีประหยัดมัธยัสถ์บ้างนะ อย่าสุรุ่ยสุร่ายเกินไป ไม่ดี คือบ้านเมืองของเรามันสมบูรณ์พูนผลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ทีนี้เอานิสัยอันนั้นมาใช้ ฟุ้งเฟ้อ แล้วให้พยายามเก็บหอมรอมริบเอาไว้
นี่ทองคำได้ตั้ง ๑๒ ตัน ๒๕ กิโลทองคำนะ ส่วนดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ ยอดเงินอันนี้ ๒๕๗ ล้านเพื่ออะไรนี่ (สร้างตึกสงฆ์ ๑๐ ชั้นครับ หลวงตาคิดไว้ ๕๐๐ ล้านทั้งหมด) เดี๋ยวนี้ได้ ๒๕๗ ล้าน ว่าได้ ๕๐๐ ล้านใช่ไหม นี่ก็ได้ค่อนๆ ไปแล้ว ให้ได้ตามนั้นนะ เพราะเราขวนขวายเข้าสู่ตัวของเราทุกคนๆ สมบัติเงินทองข้าวของมีในเมืองไทยเราก็เท่ากับเราทั้งคนๆ มีสมบัติเท่านั้นๆ  ส่วนยอดเงินอันนี้ ๒๕๗ ล้าน เรากำหนดไว้ ๕๐๐ ล้าน อันนี้ ๒๕๗ ล้าน ยังขาดอยู่เยอะนะ ขาดอยู่เกือบครึ่งนะ ให้พยายามขวนขวายหามาหลวงตานี่ไม่มีอะไรละ มีเท่าไรหมดสำหรับหลวงตานี่ไม่มีเลย มีเท่าไรก็หมดๆ เพื่อส่วนรวมๆ ทั้งนั้น
 
 วัฒนธรรมภูไท

เตรียมงานฉลองโบสถ ตัดหวายลูกนิมิต
เตรียมงานยกช่อฟ้า พุทธาภิเษกพระประธาน
รวมภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผ้าป่า
ร่วมงานบุญผะเหวด article
บุญเดือนสี่ในฮีตสิบสอง
วันมาฆบูชา
ทัวร์สิบสองปันนา
คณะพระครูสุตาลังการดูงานที่พม่า
ประเพณีลอยกระทง
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ธรรมะจากหลวงพ่อคูณ
พระพยอม เล่ากรรมที่ทำกับพ่อ
โบสถ
กิจกรรมทำบุญวันสำคัณ
วันออกพรรษา
ประเพณีงานอุปสมบท...ถิ่นภูไทห้องแซง article
บุญข้าวจี่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา.. article
ประเพณีบุญสงกรานต์..ถิ่นภูไทห้องแซง article
สวนสมุนไพร article
O-TOP บ้านห้องแซง articlefacebook (watpajan hongsang)
วัดป่าจันทวนาราม 11 หมู่ 11 บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทร : 045-777-844